Fastighetsägare, bostadsrättsföreningar eller samfälligheter har möjlighet att välja mellan ett brett utbud av tjänster. Vårt mål är att ni bara ska ha ett telefonnummer att ringa för alla åtgärder i och runt era fastigheter. Vi skriver antingen avtal efter era behov eller arbetar på löpande räkning.

Nedan följer några exempel på tjänster vi levererar:

Inre reparationer och underhåll:

- sophantering
- värmeproduktion
- ventilationsanläggningar
- svagström, el, belysning
- dörrar, lås, fönster
- ledningar och brunnar
- armaturer

Yttre underhåll av byggnader:

- panelbyte
- målning
- putslagning
- stamspolning
- tvättning
- yttre städning

Trädgårdsservice:

- gräsklippning, grästrimning, ogräsrensning
- häckklippning, busk- och trädbeskärning
- beskärning av fruktträd
- gödsling och mossrivning
- anläggning
- tillsyn/kontroll av lekplatser
- utbyte lekredskap

Stenläggning:

- murar
- uteplatser
- garageuppfarter
- gångar
- kantsten

Lokalvård:

- trappstädning
- fönsterputs
- lokalstädning