Kungsrikets Fastighetsservice har under snart 20 års tid samlat på sig erfarenhet och kunskap inom fastighetsskötsel, förvaltning, trädgårdsservice och stenläggning. Det som mest tas tillvara på i det kvalitétsinriktade Kungsrikets Fastighetsservice är ERFARENHET.

För oss står alltid kunden i centrum och med ledstjärnorna KVALITÉT och EFFEKTIVITET levereras tjänster med högsta kvalitét. Den breda kunskapen inom Kungsriket gör att med ett telefonnummer kan kunden få inre och yttre fastighetsreparationer/underhåll, välskött trädgård, gardenstyling, nytt parkettgolv, stensättning eller konkreta råd om fastighetsunderhållet mm.

VI HAR HELHETEN

VÄLKOMMEN