Vi vänder oss till:

Fastighetsägare/företag
Bostadsrättsföreningar
Villaägare
Samfälligheter m.m.

Vi erbjuder ett stort utbud av fastighetsrelaterade tjänster med högsta kvalitet, till exempel:

- Inre reparationer och underhåll i lägenheter
- Yttre underhåll av byggnader
- Trädgårdsservice
- Stenläggning
- Förvaltning
- Lokalvård
- Jourtjänst

Tfn: 0300-56 49 00